November 21, 2019, 06:10:25 am

T

Started by Mijagioo, October 11, 2019, 16:18:58 pm

Previous topic - Next topic

Mijagioo

T
October 11, 2019, 16:18:58 pm Last Edit: November 13, 2019, 12:08:28 pm by Mijagioo Reason: T
T

Brando

October 12, 2019, 16:07:02 pm #1 Last Edit: October 13, 2019, 11:27:04 am by Brando
Det du kaller "selvhypnose" kan hjelpe deg noe på veien, men hold i minnet at du kan ikke tenke deg frem til en magisk pille som plutselig skal gi deg all mot og karisma til å sjekke hvilke som helst dame på byen. Du kommer ikke unna det "skitne arbeidet". Dvs. at du må uansett tvinge deg selv til å gå inn - spesielt da du føler mest indre motstand - og prøve deg frem, få avslag, prøve igjen, tilpasse din tilnærmingsmåte, og slik om og om igjen.

Jeg vil si at det du sikter til er egentlig "inner game", altså den indre prosessen som er nødvendig for en sunn oppfatning av ens egen person. Inner game, så vel som outer game, må man jobbe med kontinuerlig. Hvis jeg skal sette på spissen hva inner game innbefatter, så er det å alltid vite at man har en iboende, fundamental, naturretslig verdi som ingen kan ta fra deg, at du er god nok. Samtidig som du har denne tankegangen, så må du jo huske at du må utvikle deg selv. Være i bevegelse. Mennesker dynamiske, og ikke statiske vesener. Som Aristotel sa, lykken er ikke en tilstand, men en aktivitet.

P.S.
Sjekk gjerne denne ut: https://www.youtube.com/watch?v=Rpk1knqELko