Uenig i premissene for "lyst og lov" - modellen

Started by --WTF?--, August 16, 2022, 16:21:25 PM

Previous topic - Next topic

--WTF?--

Et spørsmål til GV:

Kan man nyttiggjøre seg GV-metodene hvis man er uenig i premissene for "lyst og lov" - modellen?

Refererer nå helt spesifikt til premisset om at jenter er opptatt av sin sosiale status, og at dette påvirker "lov" - delen. Jeg leter etter jenter som er selvstendige nok til å ikke bry seg om slike barnsligheter som hva andre måtte mene om dem, og da faller jo hele grunnlaget for "lov" - delen bort.
Date only grown-ups. If you're not a grown-up, fix that first.

Andreas GV


--WTF?--

Date only grown-ups. If you're not a grown-up, fix that first.

Kjuagutt

Quote from: --WTF?-- on August 16, 2022, 16:21:25 PMKan man nyttiggjøre seg GV-metodene hvis man er uenig i premissene for "lyst og lov" - modellen?


Bare en tanke knyttet til dette spørsmålet: Ingen kan få 100 % oversikt over hvordan sosialt samspill fungerer, men GVs Lyst og Lov-modell gir nok den beste forklaringen på hvordan sjekking fungerer på generell basis. Noen jenter vil avvike fra modellen på enkelte punkter, men jenter er nokså like mtp. hva de tiltrekkes av generelt sett. 

Du ser etter jenter som avviker litt fra modellen, men å være uenig i premissene i GV-modellen er du vel ikke slik jeg tolker deg? Det er to forskjellige ting

--WTF?--

Det var kanskje en dårlig formulering fra min side, men Andreas' poeng i tråden her kommer ikke godt nok frem i boken slik jeg oppfatter det.
Date only grown-ups. If you're not a grown-up, fix that first.