Main Menu

Sosial verdi

Started by Femininist, June 07, 2011, 12:21:46 PM

Previous topic - Next topic

Torstein

#15
Verdi er ganske vagt, så sikkert masse upresise formuleringer jeg kommer med her, men er ihvertfall slik jeg oppfatter det

Quote from: Femininist on June 08, 2011, 10:52:52 AM
Sosial verdi er altså "miljøbestemt" ved at "utestedet" og "jobben" er ulike arenaer?

Ja, det påvirker. En professor med nobelpris i fysikk vil ha høy verdi når han foreleser for fysikere, men ute på byen blant folk som ikke kjenner han vil han ikke ha samme verdi, siden de fleste ikke vet hvem han er og ikke like mange kommer bort for å snakke med han. Men hvis han oppfører seg som om han er en med høy verdi på byen også, så vil folk underbevisst tenke at han må ha høy verdi fordi han oppfører seg slik. Hvis han blikkflørter med jenter slik at de kommer bort til han, så øker verdien hans. Men hvis han sitter i et hjørnet alene med en øl har han liten verdi. Så det handler i grunn om man oppfører seg som en med høy verdi eller ikke, men man kan også få verdi i form av jobben sin.

Quote
Vil det si at det ikke finnes noen objektiv sosial verdi?

Nei, ingen "fast" sosial verdi uansett hvor man befinner seg, men tror det er ganske universelt hva som øker og senker verdien i bestemte situasjoner.

Quote
Og om så er, vil det være forskjell på hva to personer synes gir sosial verdi, eller er det bare miljøet som avgjør det?

Jeg tror hvis en person oppfatter en annen person som en med høy verdi, så vil andre også oppfatte den personen som en med høy verdi. Men men graden av verdi tror jeg er forskjellig. En med store kunnskaper om fysikk som får vite at fyren ved bordet ved siden av på utestedet har nobelpris i fysikk, vil se på fyren som en med mye større verdi, enn en som såvidt vet at det finnes nobelpriser i andre ting enn fred. Men tror de fleste ubevisst er enige om hva som øker og hva som reduserer verdi (gitt at det ikke er miljøbestemt). For eksempel å være sammen med en superpen dame tror jeg gir verdi uansett hvor du befinner deg. Og at det er noen ting jevnt over gir verdi uten at det kommer like mye ann på mottakeren som i fysikkeksempelet.

Quote
Ser av flere innlegg at hva som gir sosial verdi hos jenter og gutter er ulikt. Hvordan kan en jente få høyere sosial verdi?

Har ikke noen gode forslag i farta utenom cheerleader-effekten og nobelpriser :P

QuoteEr gutter like opptatt av at jenter skal ha høy sosial verdi, som det jenter er om gutter.
Nei

QuoteLurer og på om jenter er mest int. i at andre jenter skal tro de har høy sosial verdi enn at gutter skal tro de har det? "Jenter pynter seg for andre jenter" - mentalitet.
Ja, jenters posisjon blant jenter er kanskje enda viktigere

Quote
Med tanke på "cheerleder effect" og at gutter får mer sosial verdi ved å henge med jenter. Er det slik at jenter gir høyere sosial verdi for begge kjønn?

Man får sosial verdi av å være populær

Quote
VB; Du sier at du mener det ikke er så mye vits i å tenke på sosial verdi, men er ikke sosial verdi det helt grunnleggende vi mennesker er opptatte av å få?

Hvis det er snakk om å bli attraktiv for gutter tror jeg at jeg ville jeg prioritert utseende og tilgjengelighet, og personlighet. Sosial verdi lavere prioritert. Men det er sikkert ikke så dumt å prøve å bli en person man ønsker å være :)

Quote
Anerkjennelse fra de rundt oss, status og tilhørighet. Alt det der munner jo ut i å skaffe seg og vise frem sin sosiale verdi. Altså ikke bare i sjekking =)

Man kan booste ego sitt ved å være en person med høy verdi ja, siden folk med verdi oftere får validering og bedre reaksjoner fra andre

Femininist

Takk for utfyllende innlegg VB. Det er til stor hjelp =)

Begrepet er vanskelig, derfor jeg har så mange spørsmål rundt det. Jeg har hittil ikke funnet noen god og dekkende (samt allmenngyldig) definisjon på hva sosial verdi er, samtidig som det er subjektivt hva som gir sosial verdi.

Samtidig så er sosial verdi det beste begrepet jeg har funnet til å beskrive hva jeg ser på som mest grunnleggende i samhandling mellom mennesker. Jeg har tidligere (i helt andre sammenhenger enn dette) snakket mye om status og hva som gir status i sosiale settinger, men det jeg egentlig har vært int. i har vært hva som gir sosial verdi.

Det som er ekstra spennende i dette er nettopp at det er så subjektivt og at folk flest gjør ting for å heve sin sosiale verdi uten å være klar over hva dem prøver på. Noen klarer det, imens andre legger fokuset på feil sted (får liten effekt), som å bare ha "preslection" som du kaller det.

Begrepet har mye for seg, men som du sier, slik det er brukt idag har det liten verdi. MEN det trenger heller ikke bli abstrahert ned til små enkeltenheter for å ha forklaringsverdi på adferd.

Hva som gir sosial verdi som en kan se (utseende, jenter rundt seg etc.) og høre om (kul jobb) er jo bare en liten del av pakka som jeg mener sosial verdi utgjør. Hvordan en prater, holdningen, stemmeleie, gestikulering og ikke minst humor og evnen til å få andre til å slappe av er en annen side av det. En fjerde side av sosial verdi er å vite hva som gir sosial verdi i ulike settinger. Å ha en rosa volvo 242 på bygda vil gjøre meg populær, men kjører jeg den til studiestedet mitt vil folk se rart på meg :P

Har googlet begrepet flere ganger, men ikke tenkt på at jeg burde gjøre det på engelsk i tillegg :P Takk for tipset =) Er mye dårlig ja, men og en del som kan brukes. Jeg forstår virkelig ikke hvorfor begrepet ikke er mer brukt i andre settinger og hvorfor det ikke har funnet veien til vitenskapen!
Skrap litt på en feminist, og du vil finne en kvinne som lengter etter å være et seksualobjekt. Forskjellen er bare at det ikke er det eneste hun lengter etter.

Femininist

Taz;
Vil det si at hva som er viktig for å gi høy/lav sosial verdi varierer fra setting til setting, men at den optimale mengden av de ulike faktorene er lik? Altså at hvor viktig iq er varierer fra om en er på byen eller på jobb, men hvor mye iq som er ideelt er likt?

Hvorfor tror du jenter er mer opptatte av sosial verdi enn gutter? Er enig med deg og har en sterk hypotese på hvorfor, men veldig int. i hva gutter tror ;)

Utseende, tilgjengelighet og personlighet er vel noe av det som gir sosial verdi?

BTW; Hvordan er den enkleste måten å få nobelpris på? Virker lettere enn å få bedre personlighet ;)
Skrap litt på en feminist, og du vil finne en kvinne som lengter etter å være et seksualobjekt. Forskjellen er bare at det ikke er det eneste hun lengter etter.

Torstein

#18
Quote from: Femininist on June 08, 2011, 22:54:38 PM
Taz;
Vil det si at hva som er viktig for å gi høy/lav sosial verdi varierer fra setting til setting, men at den optimale mengden av de ulike faktorene er lik? Altså at hvor viktig iq er varierer fra om en er på byen eller på jobb, men hvor mye iq som er ideelt er likt?

Ja, hvilken verdi man har avhenger av hvilken setting man er i og hvem som oppfatter den du er, selv om du er den samme personen. Men noen ting gir generelt alltid mye verdi (fks. karisma, hvordan man kommuniserer, om man tar var på utseende/seg selv). Forsto jeg spørsmålet riktig?  :)

QuoteHvorfor tror du jenter er mer opptatte av sosial verdi enn gutter? Er enig med deg og har en sterk hypotese på hvorfor, men veldig int. i hva gutter tror ;)

Godt spørsmål, har ikke noe godt svar på det. Men å være en person med sosial verdi gir uten tvil resultater, så det burde nok vært forsket på med litt mer vitenskapelige metoder, men da av noen som vet hvordan ting fungerer i praksis, for ellers blir det liten substans i innholdet. Men kan slenge ut noen forslag, siden du vil ha gutters mening:

- Dårlig rykte blant jenter --> Kan føles som man blir mye mindre attraktiv for gutter og negativiteten i seg selv av å ha færre venninner. Med høy sosial verdi har man noe å tilby andre og folk vil være sammen med deg.
- Biologi/evolusjon/ubevisst: Jenter vil sikre at ungene ikke trenger beskyttelse. Derfor vil dem ha menn som har en trygg posisjon og mange allianser. Menn med verdi har ofte dette fordi dem har noe å tilby andre. Jenter prøver kanskje å bygge de samme alliansene hos jenter, for å sikre størst mulig mulighet for at avkommet vokser opp.
- De vet kanskje at det er det de ser etter hos gutter (bevisst eller ubevisst) og tror kanskje gutter trigges i like stor grad av det samme

Quote
Utseende, tilgjengelighet og personlighet er vel noe av det som gir sosial verdi?

Ja, og kanskje aller mest personlighet, siden det er hvordan man bli oppfattet som avgjør den sosiale verdien. Mens eksterne ting kan også innvirke (setting, rykte, osv). Men utseende spiller også inn ja. Er man en som lar utseende forfalle eller er man en som tar vare på seg selv. Sistnevnte har mye større sosial verdi. Ihvertfall slik jeg tolker verdi, men sikkert mange ting som faller inn under social value-begrepet avhengig av hvordan man definerer det. Men samtidig, for gutter er utseende på jenta viktigere enn det andre som skaper sosial verdi, mens for jenter er utseende en enkelt og mindre viktig faktor. Ihvertfall så lenge man ser relativt grei ut. Komplisert!

Quote
BTW; Hvordan er den enkleste måten å få nobelpris på? Virker lettere enn å få bedre personlighet ;)
Jeg tror jeg ville utelukket nobelprisen i kjemi, fysikk og medisin hvis man ikke er et geni fra start av. Siden prisen i økonomi ikke er ekte utelukker jeg den og. Da står man igjen litteratur og fred. Litteratur krever kanskje mindre geni-faktor, men til gjengjeld tror jeg man må ha en medfødt egenskap for å skrive. Så da står man igjen med fredsprisen. Måter å få den er et genuint ønske om å få fred, dedikere ditt profesjonelle og private liv til saken, eller i det minste late som man gjør det, eller ha så ekstremt høy sosial verdi at lederen for Nobel-komiteen vil gi deg prisen bare for å få deg til å besøke Oslo. Hva du gjør etterpå er irrelevant når man ser nevnte prisvinner på under 2 år siden han vant prisen har trappet opp en krig og startet en annen. Så hvis du kun er ute etter prisen, ikke er et geni og ikke har noen reelt bidrag, og ikke har planer om å følge opp, så ville jeg prøvd å få en fredspris  :D

Personlig har jeg plan om OL-gull, og har egentlig funnet ut at elvepadling eller den greia hvor man hopper med en hest over hindere må være det som krever minst innsats. Men har ikke satt igang planen ennå.

Femininist

Taz;
Riktig nok ihvertfall ;) Vanskelig å få stilt spørsmålet konkret, men forsto tydeligere hva du mener =)

- Hvorfor er utseendet så viktig for gutter?

Jeg er jo (selvfølgelig) et geni fra starten av som er rimelig god til å skrive. Etter å ha lest denne tråden så tror jeg nok jeg kan få nok sosial verdi til å lure nobelkommiteen til en fredspris. Jeg har muligheten til 4/5 bare der. Ellers har jeg hatt et økonomifag og er vel derfor kvalifisert for den siste og.

Selv om jeg er pretty amazing til det meste er nok min utspekulerthet min sterkeste side og en fredpris eller to må jeg kunne klare å skaffe - er jo den som gir mest prestisje og sosial verdi i Norge ;)

OL gull er jo flott, men prøv å få det i noe som gir forhøyet sosial verdi. Hvor mange sprangryttere - med unntak av marta louise - vet du av? ;) Fotballspiller må nok være bedre, da trenger ikke du, som gutt, engang å bli internasjonalt annerkjent :P
Skrap litt på en feminist, og du vil finne en kvinne som lengter etter å være et seksualobjekt. Forskjellen er bare at det ikke er det eneste hun lengter etter.

Chuck Baz

Hvordan fremstår man som en med sosial verdi om man flytter til et sted man ikke kjenner noen? Tenkte jeg kunne komme langt med å gå bort til noen og si hei og spørre om hun feks kunne vise meg rundt siden jeg ikke er kjent stedet og ikke kjenner noen..

VB

Quote from: gutt18oslo on June 13, 2011, 00:45:17 AM
Hvordan fremstår man som en med sosial verdi om man flytter til et sted man ikke kjenner noen? Tenkte jeg kunne komme langt med å gå bort til noen og si hei og spørre om hun feks kunne vise meg rundt siden jeg ikke er kjent stedet og ikke kjenner noen..

Da går det kun på deg og din personlighet. Vær en kul kar og anta at folk liker deg, da vil andre oppfatte deg som en kar med høy verdi. Det at du forventer at folk liker deg er minst like viktig som at du er en kul kar. Bare tenk over hvordan du selv reagerer når noen kommer å prater til deg, hvis de virker ukomfortable og rare så vil du ikke prate mer med han/hun. Hvis den personen i stede er helt komfortabel med å prate med deg og virker avslappet som om det er det mest naturlige i verden å snakke med fremmede, så vil du føle at det å prate med den personen er det mest naturlige i verden.

sweet

En tanke jeg har i bakhodet når jeg prater med noen jeg ikke kjenner, uavhengig om man sjekker eller ikke/edru eller ikke, er å snakke med folk som om man kjenner dem fra før. Jeg er ikke så opptatt av alle høflighetsfrasene/standard instroduksjonsprat. Stemningen blir litt annerledes hvis man har det som utgangspunkt, det blir det for meg iallefall, mer naturlig. Det gir kanskje høyere sosial verdi hvis man virker avslappet. Som VB sier;

Quote from: VB on June 13, 2011, 10:31:57 AMHvis den personen i stede er helt komfortabel med å prate med deg og virker avslappet som om det er det mest naturlige i verden å snakke med fremmede, så vil du føle at det å prate med den personen er det mest naturlige i verden.
Led meg ikke inn i fristelse, jeg kan finne veien selv.