Forventnings-sexisme – Det siste hinderet for likestilling.

Kvinner er ikke lagd av glass. De tåler akkurat like mye som menn. De tåler å bli kritisert, de tåler ærlighet, de tåler motgang. Akkurat som menn. Å forvente mindre av kvinner enn av menn er sexisme. Av den typen som kanskje er mest utbredt i kulturen vår om dagen. Forventningssexisme. I gamle dager ble …